Geschiedenis van de Republik Maluku Selatan postzegelsDe soevereiniteit over Nederlands-Indië werd 27 december 1949 overgedragen aan de Republik Indonesia Serikat.Binnen enkele maanden reeds werd dat gedecentraliseerde gezag Gecentraliseerd in de Republik Indonesia. Daartegen kwamen de Zuid Molukkers in verweer en gedurende jaren streden deze voor een zelfstandige republiek

Op 25 april 1950 werd de Republiek der Zuid-Molukken uitgeroepen. Gedurende de periode waarin zij het gezag uitoefende, met name op de eilanden Ambon en Saparoea, zijn daar postzegels overdrukt met de tekst Republik Maluku Selatan. De meeste zegels zijn echt gebruikt bekend, maar uiterst schaars.

De opdruk, 3-regelig met doorhaling van de oorsprongkelijke landsnaam, is aangebracht op de zegels van het type Smelt (Cijfer en Tempelserie) alsmede op de RIS herdinkingszegel.

De kleur is van de opdruk is zwart of rood. Van de opdrukken zijn vervalsingen in de omloop waarvan de heer Bessels de bijgaande kenmerken heeft vastgelegd.

Daarnaast zijn door de leiders van de onafhankelijkheidsbeweging een aantal series uitgegeven, gedrukt in de USA. In dit verband wordt de naam genoemd van de heer K.Nikijuluw, pleitbezorger van de Zuid-Molukken bij de Verenigde Naties. In die tijd was een bureau geopend: The Information Office of the South Moluccas Republic, 310, East 44th Street, New York.

__________________________________________________________________________History of Republic of the South-Moluccas Stamp


On 27th December 1949 sovereignty over the Netherlands East Indies was transferred to the Republik Indonesia Serikat. Within a few months the authorities previously decentralized became centralized under the Republik Indonesia. The South Molucca Island rejected this centralization and for several years they fought for an independent state.

On 25th April 1950 they proclaimed a independent Republik of the South Moluccas. During the period that they were in charge, particularly on the island of Ambon and Saparua, stamps were overprinted with the text “Republik Maluku Selatan”. Most of these stamps are known genuinely used but are very scarce in this condition.

The overprint in three lines with the crossing out of the old country name was applied the the “Smelt” Cipher and Temple series as well as the RIS commemorative stamp. The overprint exists in black and in red. There are also falsifications, the characteristics of which been classified by Mr.Bessels.

In Addition, the leaders of the independence movement issued a number of series. The name of Mr.K.Nikijuluw (representive of the South Moluccas at the United Nations) has been mentioned in connection with these issues. During that period there also existed “The Information Office of the South Moluccas Republic” with offices at 310 East 44th street, New York.

__________________________________________________________________________
Pusat

Sejarah Prangko Republik Maluku Selatan

Kedaulatan atas Hindia Belanda adalah 27 Desember 1949 dialihkan ke Republik Indonesia Serikat.Binnen bulan beberapa sudah bahwa desentralisasi wewenang Terpusat di Republik Indonesia. Terhadap Maluku Selatan datang untuk pertahanan dan tahun ini bersaing untuk sebuah republik merdeka

Pada tanggal 25 April 1950, Republik Maluku Selatan diumumkan. Selama periode bahwa kewenangan dilaksanakan, terutama di pulau Ambon dan Saparoea, karena perangko yang overprinted dengan teks Republik Maluku Selatan. seal Kebanyakan digunakan dikenal sesungguhnya tetapi sangat jarang terjadi.

Jejak, 3-line dengan menghapus negara menerima nama asli, diterapkan untuk mencairkan segel tipe (dan Mark Temple Seri) dan herdinkingszegel RIS.

Warna hasil cetak hitam atau merah. Dari cetakan yang palsu yang beredar yang Bapak Bessels karakteristik yang menyertainya direkam.

Selain itu, para pemimpin gerakan kemerdekaan sejumlah seri diterbitkan, dicetak di Amerika Serikat. Dalam konteks ini, nama yang disebutkan oleh Bapak K. Nikijuluw, pembela Maluku Selatan di PBB. Pada saat itu, membuka kantor: Kantor Informatika Republik Maluku Selatan, 310, East 44 Street, New York.